Przejdź do treści
Zakończony pierwszy etap ul. Leśnej w Dąbrowie

Budowa ponad 1,5 km odcinka łączącego ul. Wiejską z ul. Batorowską została podzielona na 3 etapy. Rozpoczęcie trzeciego etapu planowane jest na koniec tego roku. Łączny koszt inwestycji to ok. 17 mln zł

Etap I zakończony

Pierwszy fragment budowy ulicy od ul. Batorowskiej do ul. Dojazd został zakończony w  czerwcu br. Odcinek został wybudowany wraz z  kanalizacją deszczową, chodnikiem i ścieżką rowerową oraz jezdnią z  masy bitumicznej. Koszt realizacji tego etapu wyniósł 3,9 mln zł i został w całości sfinansowany ze środków budżetowych gminy Dopiewo. 

Zakończony pierwszy etap ul. Leśnej w Dąbrowie
Etap II w budowie

Drugi odcinek budowy, którego zakończenie planowane jest na luty 2024 roku, obejmuje budowę fragmentu ul. Leśnej o długości 680 m o nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni 6,0 m. Ponadto inwestycja obejmuje budowę: chodnika o szerokości 2,0 m, przebudowę skrzyżowań, oświetlenia ulicznego, kanału deszczowego oraz elementów systemu organizacji i bezpieczeństwa ruchu. Koszt budowy tego odcinka ul. Leśnej wynosi 8,25 mln zł, z czego dofinansowanie w wysokości 7,41 mln zł pochodzi z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pod koniec lipca plac budowy odwiedzili sołtys i radny Rady Gminy Dopiewo Krzysztof Dorna i poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski, którzy ocenili postęp prac.

Drugi Etap budowy ulicy Leśnej w Dąbowie w trakcie budowy
Etap III wkrótce

Wniosek o dofinansowanie ostatniego, trzeciego etapu budowy ul. Leśnej w Dąbrowie złożony został przez gminę Dopiewo w sierpniu 2022 r. w ramach naboru wniosków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozyskane w kwietniu środki z dofinansowania na realizację ostatniego etapu budowy ul. Leśnej wynoszą 3,18 mln zł. Planowane rozpoczęcie inwestycji to IV kwartał 2023 roku. 

Michał Juskowiak
fot. Michał Juskowiak

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak