Przejdź do treści
Pożar dachu pałacu w Konarzewie 11.07.2023

We wtorek 11 lipca 2023 r. w Konarzewie doszło do pożaru barokowego pałacu. W jego wyniku spłonął dach o łącznej powierzchni około 500 metrów kwadratowych, a część więźby dachowej wraz z lukarnią zapadła się do wnętrza budynku. Akcja gaśnicza trwała przez całą noc, a prace na miejscu potrwają jeszcze kilkanaście godzin.

Z ogniem walczyło 40 zastępów Straży Pożarnej, czyli około 100 strażaków, w tym wszystkie jednostki z terenu Gminy Dopiewo.

Nie ma informacji, by w pożarze ktokolwiek ucierpiał. 

Barokowy Pałac w Konarzewie

Został wzniesiony w latach 1690-1699 przez Andrzeja Aleksandra Radomickiego. W rękach rodziny pałac i majątek pozostawał do początku XIX wieku, przeżywając okres największego rozkwitu, gdy ich właścicielem była Anna z Radomickich i jej mąż Augustyn Działyński. W 1806 roku pałac odwiedził Napoleon Bonaparte. Drogą dziedziczenia właścicielem w 1808 roku został Franciszek Ksawery Działyński. Następnie Jego syn Tytus Działyński, który w pałacu konarzewskim zgromadził księgozbiór i dzieła sztuki, które dały początek Bibliotece Kórnickiej.

Następnie właścicielami byli Dzieduszyccy, a z ich rąk pałac i majątek przeszedł na własność Czartoryskich. Ostatnim przedwojennym właścicielem majątku był Roman Jacek Czartoryski. Po wojnie cały majątek z pałacem stał się własnością Skarbu Państwa. Mieściły się w nim pokoje dla pracowników sezonowych, klubokawiarnia, szkoła, siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej, ośrodek zdrowia i Kombinat PGR Konarzewo.

Od 1991 roku był częściowo użytkowany przez spółkę Animex. Na początku XXI wieku popadł w ruinę. W 2013 roku pałac zwrócono ostatnim przedwojennym właścicielom, którzy następnie go sprzedali. Aktualnie jest własnością prywatną.

Architektura budynku

Pałac to barokowa budowla piętrowa na planie litery T, przykryta dachem czterospadowym. Fasada frontowa zwrócona jest ku północy, a od strony ogrodu z dwupiętrowym ryzalitem. Do pałacu wiedzie obszerny podjazd, otoczony murem z bramą barokową. Nad głównym wejściem znajduje się kartusz herbowy Radomickich z datą 1697 roku. Wewnątrz pałacu zachowała się część dekoracji sztukatorskiej oraz częściowo polichromie i malowidła zdobiące stropy z przełomu XVII i XVIII wieku. Na południe od pałacu położony jest duży park, opadający dwoma tarasami, na niższym tarasie znajdował się zwierzyniec. Obok pałacu stoi barokowa oficyna z drugiej połowy XVIII wieku kryta dachem łamanym.

Michał Juskowiak
fot.  Adam Meller (EYE IN AIR - okiem drona)

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak