Przejdź do treści
Spotkanie wójta Pawła Przepióry w Drwęsie

Dwie budowy na terenie sołectwa Więckowice wizytował Wójt Paweł Przepióra razem z sołtys Anną Kwaśnik.

W Drwęsie - jak wyjaśnia inspektor nadzoru budowlanego Zbigniew Nawrot - trwają ostatnie przygotowania do budowy drogi na ul. Akacjowej. 600 metrowy odcinek ma być wykonany do grudnia tego roku, a koszt inwestycji wynosi 1 850 000 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Więckowicach zaś trwają prace termomodernizacyjne. Specjalnej metody ocieplenia będzie wymagała sala gimnastyczna, ale - jak podkreśla dyrektorka szkoły Adrianna Wojciechowska - jest to niezbędny zabieg, aby dzieci mogły mieć zajęcia sportowe w dobrych warunkach. Wszystkie prace mają się zakończyć do końca września, a koszt inwestycji wynosi 1 436 000 zł.

Osoby do kontaktu
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak