Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - wnioski można składać od 1 lutego.

Każdy Rolnik, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Dopiewo, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. może złożyć odpowiedni wniosek do Wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

  • 132,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
  • 48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie do 28 kwietnia 2023 r.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 846 z późn. zm.).

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego wraz z oświadczeniem, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.dopiewo.pl/?a=11858

Szczegółowe informację dotyczące zwrotu podatku akcyzowego znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Herb Gminy Dopiewo