W związku z licznymi pytaniami mieszkańców informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie obowiązek segregowania nowej frakcji odpadów – BIOODPADÓW.

Na terenie gmin należących do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” odpady te będą odbierane razem z odpadami zielonymi (trawą, liśćmi, drobnymi gałązkami) tylko z pojemników.

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadza się zbiórkę nowej frakcji odpadów zwanej BIOODPADAMI. Będą one odbierane wyłącznie luzem (nie w workach) z pojemników w kolorze brązowym z napisem „BIO”.

Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik należy do właściciela, bądź administratora nieruchomości. Ich liczba i wielkość powinna być dostosowana do przewidywanej ilości odpadów. Dla odpadów biodegradowalnych konieczny jest zakup pojemnika w kolorze brązowym z napisem „Bio”, posiadającego atest PZH, gwarantujący brak szkodliwego wpływu na użytkownika i spełniającego polskie normy EN 840-1-2-3, które zapewniają odpowiednią wytrzymałość i odporność w określonych warunkach, na przykład w sytuacji zagrożenia pożarowego, niskich temperatur, uszkodzeń mechanicznych. Najlepiej byłoby, gdyby taki pojemnik posiadał zintegrowane drugie dno w postaci kratki/rusztu, mającego na celu umożliwienie swobodnego odpływu cieczy z pojemnika do osadnika. Ruszt powinien być uchylny i trwale zamocowany, by nie wypadał przy wysypywaniu ani myciu, a jednocześnie jego wychylenie ma umożliwić umycie spodniej części rusztu i osadnika. Pojemnik powinien mieć zapewnioną odpowiednią wentylację (otwory wentylacyjne po bokach o średnicy nie mniejszej niż 4 mm i nie większej niż 6 mm, umieszczonych równomiernie na całej powierzchni z wyłączeniem misy odciekowej).

Mieszkańcy zostaną poinformowani o sposobie segregacji bioodpadów.

 

Należy jednak pamiętać, że od 1 stycznia 2020 roku odpady zielone (razem z bioodpadami) nie będą odbierane w workach!

Do pojemnika na bioodpady koloru brązowego z napisem „BIO” wrzucamy odpady tylko i wyłącznie luzem (bez worków foliowych, biodegradowalnych oraz toreb papierowych).

Od 1 stycznia 2020 roku, będzie obowiązywać nowa umowa między Związkiem międzygminnym SELEKT, a wybraną firmą wywożącą odpady. Obowiązywać też będą nowe harmonogramy.

PDF icon pismo_selekt_bio.pdf