Od 1 lipca 2017r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju. Od tego czasu odpady komunalne są zbierane w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

PAPIER - worki kolor niebieski
TWORZYWA SZTUCZNE I METALE - worki kolor żółty
SZKŁO - worki kolor zielony
BIO - pojemnik kolor brązowy, bez worków


Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych.

Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u.

No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw?

Prawidłowa segregacja - zapoznaj się tutaj

PDF icon Ulotka - prawidłowa segregacja.

Odpady zmieszane odbierane są tylko z pojemników, które spełniają normy PN-EN 840-1 i PN-EN 840-2.

Pojemniki brązowe na odpady BIO odbierane są tylko z pojemników, które spełniają normy EN 840-1-2-3.

Dostosuj wielkość pojemnika do swoich potrzeb. Odpady zmieszane wystawiane obok pojemnika w kartonach lub workach nie będą odbierane przez firmę wywozową. Pojemniki na odpady zmieszane i BIO oraz worki do segregacji należy wystawić przed posesję w dniu odbioru przed godziną 6.00 rano lub wieczorem dnia poprzedniego.

 

 

Wysypisko opdadów