Przejdź do treści

Budynek C ul. Leśna 2a w Dopiewie

Adam Mendrala
Kierownik Referatu
pokój 5
tel. 618 906 370

Michał Juskowiak
Promocja gminy, organizacje pozarządowe
pokój 1
tel. 618 906 373

Beata Spychała
Promocja gminy, budżet obywatelski
pokój 1
tel. 618 906 372

Rafał Król
Promocja gminy
pokój 8
tel. 618 906 358

Maria Bąk
Fundusze zewnętrzne, organizacje pozarządowe
pokój 11
tel. 618 906 371

Aneta Sobczak
Fundusze zewnętrzne, organizacje pozarządowe
pokój 11
tel. 618 906 359

Milena Wolna
Fundusze zewnętrzne, organizacje pozarządowe, promocja gminy
pokój 11
tel. 618 906 369