Przejdź do treści

Budynek C ul. Leśna 2a w Dopiewie

Justyna Bartkowiak
p.o. Kierownika Referatu
pokój 3
tel. 618 906 417

Oliwia Janiszewska
Inwestycje kubaturowe, bieżące utrzymanie dróg i oznakowania
pokój 3
tel. 618 906 418

Paulina Trybuś-Ludwiczak
Zajęcia pasa drogowego, zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej
pokój 2
tel. 618 906 412

Agnieszka Torba
Budowa i utrzymanie oświetlenia, zezwolenie na lokalizację zjazdów
pokój 2
tel. 618 906 413