Przejdź do treści

Budynek C ul. Leśna 2a w Dopiewie

Justyna Bartkowiak
Kierownik Referatu
pokój 3
tel. 618 906 417

Jacek Szych
Bieżące utrzymanie dróg
pokój 2
tel. 618 906 426

Agnieszka Torba
Budowa i utrzymanie oświetlenia, zezwolenie na lokalizację zjazdów, zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej
pokój 2
tel. 618 906 413

Paulina Trybuś-Ludwiczak
Zajęcia pasa drogowego
pokój 2
tel. 618 906 412

Oliwia Janiszewska
Inwestycje kubaturowe
pokój 3
tel. 618 906 418