Przejdź do treści
Herb Gmina Dopiewo
Data wydarzenia
Organizator
Rada Gminy Dopiewo

Rada Gminy informuję, że w dniu 12 czerwca 2024 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

Porządek obrad: 

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Projekt uchwały w sprawie wskazania członka organu stanowiącego Gminy Dopiewo na kandydata do składu Komisji Konkursowej.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVII/748/23 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo.
  4. Omówienie oferty przygotowanej przez placówki dydaktyczne prowadzone przez gminę Dopiewo w okresie ferii letnich.
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak