Przejdź do treści
Program Czyste Powietrze
Data wydarzenia
Organizator
Urząd Gminy Dopiewo

Czyste Powietrze 

Jest to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

Przebieg spotkania

Przedstawienie informacji o aktualnych założeniach programu, rodzajach przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również o sposobach składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadach jego realizacji i rozliczania. Mieszkańcy otrzymają również możliwość, aby umówić się na dogodny termin w celu złożenia wniosku.


Spotkanie odbędzie się 21 września 2023 r. o godz. 14.30 w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Dopiewo przy ul. Leśnej 1c. 

 

Aktualności powiązane z wydarzeniem
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Rafał Król


Rafał Król