Złote Gody

Zgłoś Złote Gody

Pary małżeńskie obchodzące w 2023 r. jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego prosimy o zgłoszenie się do 10 lutego 2023 r. osobiście przez małżonków w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dopiewie.

Dotacje na zmianę systemu ogrzewania

Powiat poznański od 2 stycznia 2023 roku rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowywanie likwidacji użytkowanych przez mieszkańców urządzeń grzewczych opalanych węglem lub drewnem oraz zamianę ich na proekologiczne systemy ogrzewania. Znacząco uproszczono procedury, zredukowano ilość wymaganych dokumentów oraz istotnie zwiększono kwoty dofinansowania.

Zmiany w komunikacji gminnej w 2023 r.

Od 2 stycznia 2023 roku na liniach gminnych (790, 791, 792, 796, 797, 798, 799) będą obowiązywały nowe rozkłady jazdy oraz wprowadzone zostaną bezpłatne przejazdy na liniach nr: 790, 791, 792, 796, 797, 798, 799
okładka książki z nagrodzonymi opowiadaniami

Nagrodzono dwa detektywistyczne opowiadania z Dopiewa

W ogólnopolskim konkursie literackim dla uczniów szkół podstawowych „Popisz się talentem” 2022, udział wzięło 1507 uczennic i uczniów z całej Polski, z których jury nagrodziło 33. Wśród laureatów znalazły się 2 opowiadania ukraińskich uczniów, uczęszczających do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Brzechwy w Dopiewie.
śmietniki

Ważne informacje w związku ze zmianami harmonogramu wywozu śmieci

Związek Międzygminny Selekt to organizacja, która zrzesza 19 wielkopolskich gmin, w tym Gminę Dopiewo. Powstał po to, aby realizować zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określone przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Po wielu doświadczeniach z terenu całej Polski można stwierdzić, że realizacja takich zadań w pojedynkę przez gminę wiejską - głównie z powodu kosztów - jest praktycznie niemożliwa.

dyplom

I miejsce dla „szkoły nowych możliwości”

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Brzechwy zdobył I miejsce w konkursie dobrych praktyk wykorzystania technologii w nauczaniu „Szkoła nowych możliwości” w kategorii praktyk metodycznych pozwalających na wykorzystane TIK w procesie kształcenia.

Szlachetna Paczka

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie włączyła się w „Szlachetną Paczkę”. Wolontariusze pomagają Pani, która po śmierci męża znalazła się w trudnej sytuacji życiowej.

Strony