Scena

Zorganizuj miasteczko festynowe Dni Gminy Dopiewo 2022

Urząd Gminy Dopiewo zaprasza firmy o doświadczeniu branżowym do współpracy przy organizacji tzw. „miasteczka festynowego” podczas wydarzenia plenerowego Dni Gminy Dopiewo 2022. Czekamy na oferty, które mogą dotyczyć: albo obsługi kompleksowej (na zasadzie wyłączności), albo obsługi w zakresie częściowym (gastronomia, handel, rozrywka).

twój ePIT - logo

Rozlicz PIT do 2 maja. Skorzystaj z usługi Twój e-PIT

Zeznania podatkowe PIT za 2021 r. trzeba złożyć do 2 maja 2022 r. Najprościej zrobić to za pomocą usługi Twój e-PIT. Do 2 maja można zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38. Osoby rozliczające się przez internet szybciej otrzymują zwrot podatku.
dym z komina

Ryzyko przekroczenie pyłu PM10 w powietrzu

Państwowy Monitoring Środowiska na podstawie monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o ryzyku wystąpienie przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
Autobus elektryczny obsługujący Gminę Dopiewo

Likwidacja przystanku na ul. Nowina w Poznaniu

Od 14 maja przestają funkcjonować przystanki przy ul. Nowina w Poznaniu. W związku z zakończoną przebudową platformy przystankowej na ul. Dąbrowskiego w Poznaniu, wprowadzone zostają zmiany stanowisk odjazdowych na Ogrodach z jednoczesną likwidacją przystanku na ul. Nowina.
okładka strategii Rozwoju Gminy Dopiewo

Strategia Rozwoju Gminy – ankieta dla mieszkańców

Rozpoczęliśmy wstępny etap ankietyzacji w pracach nad Strategią Rozwoju Gminy, który jest niejako uzupełnieniem zebrań wiejskich, gdzie ankieta była rozdawana. Na tym etapie można się z nią zapoznać i ewentualnie wypełnić oraz przesłać. Natomiast po 10 maja badanie ankietowe zostanie zamieszczone w dziale „konsultacje społeczne”. Tam będzie już można ją wypełnić i wysłać online.
Grupowe zdjęcie pod pomnikiem o. Mariana Żelazka w Palędziu

Ten misjonarz nadal inspiruje

Skromna uroczystość, związana z osobą i działalnością o. M. Żelazka - znanego misjonarza i opiekuna trędowatych w Indiach odbyła się w ostatnią niedzielę kwietnia (24.04.2022 r) w Palędziu.
Zbieranie rójki przez pszczelarza

Przeniosą dziki rój nie zabijając pszczół

Mieszkasz w Gminie Dopiewo i w Twoim otoczeniu pojawiła się rójka, która oblepiła gałąź, konar, płot albo wisi na drzewie? Skontaktuj się z naszymi pszczelarzami, którzy zabiorą w nieszkodliwy sposób pszczoły. Podajemy telefony. Pszczoły zapylają 80%roślin. Bez nich nie byłoby warzyw i owoców.
plakat zachęcający do wypełnienia ankiety

Weź udział w ankiecie

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk szuka odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne.

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Strony