piknik_rodzinny_bezpieczni_w_powiecie_poznanskim

Bezpieczni w powiecie poznańskim

Na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bolechowie, 4 września br., odbędzie się rodzinny piknik „Bezpieczni w powiecie poznańskim”.
Logo OPS

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej działa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie przez 5 dni w tygodniu w dogodnych godzinach popołudniowych.
Szkoła Podstawowa nr 2 Skórzewo

Nowy rok szkolny - stacjonarnie

Wytyczne MEiN, MZ i GIS obowiązujące od 1 września br., zakładają w szkołach podstawowych naukę stacjonarną, przy zachowaniu podstawowych zasad higieny, dystansu społecznego oraz rekomenduje się szczepienie pracowników szkół i uczniów w określonych grupach wiekowych.

Sztandar Sołtysów ma 5 lat

Piątą rocznicę nadania i poświęcenia Sztandaru Sołtysów Gminy Dopiewo uczcili 15 sierpnia 2021 r.  sołtysi i przedstawiciele władz samorządowych Gminy Dopiewo.

Strony