Forum Gmin przeciw 2x 400 kV

Włodarze dziesięciu wielkopolskich Gmin stworzyli nieformalne Forum Gmin w sprawie ochrony mieszkańców przed niepożądanym przebiegiem linii wysokiego napięcia 2x 400 kV Poznań Plewiska – Piła Krzewina. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w Tarnowie Podgórnym 18.11.2015 r. w Urzędzie Gminy. Wziął w nim udział Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała.
Sesja rady gminy

Komisja Statutowa Rady Gminy 25.11.2015 r.

Rada Gminy informuje, że w dniu 25 listopada odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej, 30 listopada Komisji Rolnictwa, 2 grudnia Komisji Oświaty, a 7 grudnia Komisji Budżetu, wszystkie spotkania odbędą się o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dopiewo.

Projekt budżetu na 2016 r.

Skarbnik Gminy Dopiewo – Małgorzata Mazurek omówiła podczas Komisji Wspólnej Rady Gminy Dopiewo, która odbyła się 17 listopada 2015 r., projekt gminnego budżetu na 2016 r. Wydatki budżetu Gminy zostały zaplanowane na poziomie 104.059.566 zł. Dochody mają wynieść 86.381.762,00 zł. Deficyt budżetu Gminy wyniesie więc 17.677.804 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i emitowanych papierów wartościowych.
Dzień bez papierosa

Jeden dzień bez papierosa…

19 listopada przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Ponad 30 lat temu w Kalifornii zachęcano palaczy do odstawienia papierosów na jeden dzień. Stąd zrodził się pomysł na obchody, które przypadają co roku w trzeci czwartek listopada. Na świecie tytoń zabija ponad 5 milionów osób każdego roku.
Herb Gmina Dopiewo

Uwaga na oszustki!

Dwie kobiety podające się za pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, nachodzą mieszkańców Palędzia wypytując o przychody, świadczenia socjalne i inne formy dochodów.
Relacja z sesji Rady Gminy

Relacja z XII sesji Rady Gminy

Podczas XII sesji Rady Gminy, która odbyła się 26 października 2015 r. radni podjęli 18 uchwał w tym: uchwalili 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzili regulamin korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych wraz z terenem przyległym, dokonali zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej oraz dokonali zmiany stawek podatku od nieruchomości.
Liście na chodnikach w gminie Dopiewo

Zadbajmy o swoje otoczenie

W związku z opadającymi liśćmi i zbliżającą się zimą, Straż Gminna pragnie przypomnieć mieszkańcom, że do obowiązków właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości położonych bezpośrednio przy chodniku służącym do użytku publicznego należy zamiatanie opadłych liści oraz odgarnianie śniegu w stopniu pozwalającym na swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych po chodniku.

Budujemy drogi

W październiku zakończono remonty ulic: Niecałej w Dopiewie, Wodnej w Dopiewcu oraz Batorowskiej w Skórzewie. Wszystkie drogi zyskały oprócz nowej nawierzchni zależnie od potrzeb nowe chodniki, miejsca parkingowe, wjazdy do posesji i w konsekwencji nowsze bardziej estetyczne oblicze.

Bezpieczeństwo na Malinowej w Dąbrówce

W październiku mieszkańcy ul. Malinowej w Dąbrówce i Palędziu zorganizowali spotkanie. Przyczyną jego zwołania było bezpieczeństwo, którego poczucie spadło w związku ze wzmożeniem ruchu kołowego i pieszego w okolicy oraz w następstwie nieszczęśliwego wypadku, do którego niedawno doszło na tej ulicy.

Strony