Transport publiczny w Gminie Dopiewo

Zmiany w transporcie publicznym

Z dniem 1 września 2015 r.obowiązywać będą nowe rozkłady jazdy dla Kolei Wielkopolskich, dla autobusów należących do Zarządu Transportu Miejskiego oraz dla wewnątrzgminnego prywatnego przewoźnika - Bistrans. Likwidacji ulegną kursy do Zborowa, oddany do użytku zostanie nowy przystanek w Zakrzewie, a kursy niedzielne na linii 798 utrzymane będą do końca roku.

Złoty Krzyż i Medal Złoty

Zbigniew Kowalczyk i Eligiusz Tomkowiak, związani z Gminą Dopiewo, zostali uhonorowani 25 sierpnia 2015 r. odznaczeniami nadanymi przez Prezydenta RP. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymał Zbigniew Kowalczyk, Komendant Straży Gminnej w Dopiewie. Eligiusz Tomkowiak, regionalista z Dopiewa, został wyróżniony za popularyzację i upamiętnienie historii Polski Złotym Krzyżem Zasługi.

Emerytura welcome to

Jan Adam Wasielewski, wieloletni pracownik Urzędu Gminy Dopiewo, przeszedł 27 sierpnia 2015 r. na emeryturę. Pracę w dopiewskim urzędzie rozpoczynał w 1994 r. Pełnił m.in. funkcję kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska i kierownika Referatu Inwestycji. – To będzie aktywna emerytura. Nie zamierzam sobie odpuszczać. Mam co robić – zapewnia.

Brąz Oli i Dragona

Pierwszy w historii brązowy medal na Mistrzostwach Europy Dzieci, Juniorów i Młodych Jeźdźców zdobyła polska drużyna, w składzie której była młoda mieszkanka Skórzewa - Aleksandra Bolko. Jej bezbłędny występ na Dragonie w dodatkowej rozgrywce z Włochami sukcesem zakończył walkę o trzecie miejsce. Polskę, oprócz Aleksandry Bolko, reprezentowali: Dalia Lehmann na Quitoki, Wiktoria Głowacka na Aronii, Filip Lewicki na Codetii VDL.
Oznakuj swój rower

Oznakuj swój rower

Zapraszamy na akcję znakowania rowerów w ramach Programu Prewencyjnego „Poznański Rower - bezpieczny rower”. Bezpłatne znakowanie rowerów odbywać się będzie w budynku Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym od sierpnia do końca października 2015 r.
Chór Bel Canto

Sołeckie spotkanie muzyczne z chórem Bel Canto

Sołtys i Rada Sołecka wsi Gołuski, zapraszają wszystkich melomanów na koncert w ramach „Sołeckich spotkań muzycznych z chórem Bel Canto”, który odbędzie się 5 września 2015 r. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Gołuskach.

Powierzenie obowiązków dyrektora w SP Dopiewiec

Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała, wraz z Zastępcą Wójta – Pawłem Przepiórą odwiedzili 26.08.2015 r. Szkołę Podstawową w Dopiewcu.Podziękowali dotychczasowej dyrektor za 10 lat pełnienia tej funkcji. Jej następczyni na tym stanowisku, Aleksandrze Maryanowskiej – Naja, wręczyli zarządzenie na mocy którego zostały powierzone jej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Dopiewcu.

Strony