Dzień Strażaka

4 maj to Międzynarodowe Święto Druhów i Druhen Straży Pożarnej. Z tej okazji Samorząd Gminy Dopiewo składa najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za pracę wszystkim strażakom z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Dopiewie, w Palędziu i w Zakrzewie za codzienny trud i poświęcenie w ochronę życia i mienia mieszkańców naszej gminy.

Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!

Dzień Ziemi to największe międzynarodowe święto ekologiczne obchodzone 22 kwietnia. Powstało ponad 50 lat temu, aby uświadamiać, jak ważną kwestią jest ochrona środowiska i świadomość pogłębiającego się kryzysu.

"Biała Sobota" w Puszczykowie

Powiat Poznański organizuje 13 maja w godz. od 10.00 do 14.00, na terenie Szpitala w Puszczykowie „Białą Sobotę”, podczas której będzie można skorzystać bezpłatnie i bez skierowania od lekarza, m.in: z konsultacji: alergologicznych, laryngologicznych, kardiologicznych, pulmonologicznych, nefrologicznych oraz badań EKG.
Wózek Mobilnego biura Ośrodka Pomocy w Dopiewie

OPS na kółkach

Wiosna w pełnym rozkwicie zachęca do wyjścia na zewnątrz i aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Gminę i jej mieszkańców. Takie spotkania są doskonałą okazją do rozmów, konsultacji i budowania relacji. Wiele z tych wydarzeń będzie okazją do spotkania z organizatorami społeczności lokalnej.

Wiemy co jemy

Spotkanie z Katarzyną Bosacką, twórczynią programu telewizyjnego „Wiem co jem, wiem co kupuję” w Palędziu.
Herb Gminy Dopiewo

Przedsiębiorco - wypełnij ankietę ws. Strategii Rozwoju Gminy

Odpowiedzi pozwolą Gminie Dopiewo poprawić narzędzia wsparcia biznesu oraz dostosować zakres oferty dla przedsiębiorców chcących podejmować nową działalność na terenie Gminy, bądź rozwijać istniejącą. Ankieta jest anonimowa, a przekazane informacje będą wykorzystane na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dopiewo na lata 2023-2031.
uroczyste przecięcie wstęgi podczas otwarcia wiaduktu łączącego Skórzewo z Plewiskami

Wiadukt Skórzewo - Plewiska przejezdny

Uroczyście została przecięta wstęga na znak umożliwienia przejazdu przez nowy wiadukt drogowy łączący Skórzewo z Plewiskami nad linią kolejową w km 314,512 linii kolejowej nr 3. Pierwsi kierowcy przejechali punktualnie o godzinie 11.00.

Strony