Wszystkich Świętych

Wszystkich Świętych - 1.11.br. wprowadzona zostanie świąteczna organizacja ruchu, w związku z tym, prosimy kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza na drogach prowadzących do cmentarzy i w ich okolice.

Uroczystość upamiętnienia Wójta Adriana Napierały

Na uroczystej sesji radni ustanowili Nagrodę im. Adriana Napierały Wójta Gminy Dopiewo 2014 - 2020 „Dopiewski Talent”. Uroczystość upamiętnienia rozpoczęła się od symbolicznego odsłonięcia tablic na rondzie w Więckowicach, którego były Wójt został patronem.

Ekolożki z Dopiewa

Bianka i Roma są siostrami, ale łączy je coś więcej. Ekologię zaszczepili w nich rodzice. Od kilku miesięcy dziewczynki zbierają śmieci, porzucone przy drodze i w pobliskim lesie. Raz „wyzbierany” problem powraca jak bumerang, dlatego postanowiły zwrócić się o pomoc do wójta gminy Dopiewo.

informacja o dofinansowaniu

4,7 mln zł dofinansowania

Gmina Dopiewo otrzymała dofinansowanie na jedne z trzech złożonych projektów do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie w wysokości 4,7 mln zł otrzymał projekt pn. „Budowa ulicy Nowej w miejscowości Palędzie i miejscowości Gołuski”. 

Strony