ulica Malinowa Dąbrówka

Utrudnienia na Malinowej

W związku z pracami drogowymi prowadzonymi w Palędziu na ul. Malinowej (na wysokości wyjazdu z budowy na terenie Szkoły Podstawowej), informujemy że w dniach od 24 do 30 listopada br. będą występowały utrudnienia w ruch drogowym za co z góry przepraszamy. Jednocześnie prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania.
Kampania "Przeciw pijanym kierowcom!"

Samorządy "Przeciw pijanym kierowcom!"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie przystąpił do kampanii społecznej „Przeciw pijanym kierowcom!”. We współpracy ze Strażą Gminną i Policją w Dopiewie dystrybuuje wśród kierowców ulotki, uświadamiające prawne konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu, w tym zaostrzenie kar za tego rodzaju przestępstwa i wykroczenia od 2016 r. Uczestnictwo Gminy Dopiewo w kampanii jest finansowane ze środków pochodzących z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych udzielanej przez Gminną Komisję ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Spotkania wigilijne

Spotkania Wigilijne dla Seniorów

Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała, Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo Leszek Nowaczyk, Radni, Sołtysi i Rady Sołeckie Gminy Dopiewo maja zaszczyt zaprosić Seniorów na spotkania Wigilijne, które odbędą się miedzy 11 a 14 grudnia 2015 r. Ponadto 75 - latkowie zamieszkali na terenie gminy Dopiewo zostaną obdarowania słodkim upominkiem.

Wieczór Historyczny w Dąbrowie - spotkanie II

Spotkanie Klubu Seniora „Pod Dębem” wraz ze spektaklem z okazji 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w ramach II Wieczoru Historycznego w Dąbrowie odbyło się w murach Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie. Patronem medialnym wydarzenia był „Czas Dopiewa”.
Komisja Europejska - certyfikat

SP w Dąbrowie wyróżniona przez Komisję Europejską

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie przyczynili się do zajęcia przez Polskę pierwszego miejsca w europejskim rankingu nauki kodowania, a za swój udział w CodeWeek 2015 zostali wyróżnieni przez Komisję Europejską specjalnym certyfikatem. Była to kolejna odsłona realizowanego w szkole programu „Mistrzowie Kodowania”.
Mapa z zaznaczeniem dróg powiatowych na terenie Gminy Dopiewo

Kto odśnieży drogę w Gminie Dopiewo? O zimowym utrzymaniu dróg

Za zimowe utrzymanie dróg odpowiadają ich zarządcy. Drogi, znajdujące się na terenie Gminy Dopiewo posiadają różnych zarządców. Jedynie część zadań określanych mianem zimowego utrzymania dróg należy do Gminy Dopiewo. Wśród dróg gminnych są takie, które mają innych właścicieli i zarządców niż Gmina Dopiewo. Gminę przecinają ponadto drogi powiatowe, droga ekspresowa, autostrada i droga wojewódzka, posiadające innych zarządców.

Więźniowie obozów koncentracyjnych - mieszkańcy Dopiewa!

Sesję naukową „Więźniowie obozów koncentracyjnych - mieszkańcy Dopiewa” zorganizowało Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie. Odbyła się ona 18 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej GOSiR. Wydarzenie było częścią projektu „Mieszkańcy Gminy Dopiewo w okresie II wojny światowej”. Podczas sesji wystąpili historycy, regionaliści i przedstawiciele instytucji związanych z dziedzictwem narodowym, ale również uczniowie.
logo INTEGRO

Efektywna współpraca NGO w Dopiewie

„Efektywna współpraca organizacji w Dopiewie” - to temat szkolenia na które zaprasza Fundacja Rozwoju INTEGRO i które współfinansuje Gmina Dopiewo. Odbędzie się ono 7 grudnia 2015 r. o godz.16.00 w Eureka Technology Park, mieszącego się przy ul. Innowatorów 8 (dawniej Piaskowa 27B) w Dąbrowie k/Poznania. Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych z terenu Gminy Dopiewo.

Forum Gmin przeciw 2x 400 kV

Włodarze dziesięciu wielkopolskich Gmin stworzyli nieformalne Forum Gmin w sprawie ochrony mieszkańców przed niepożądanym przebiegiem linii wysokiego napięcia 2x 400 kV Poznań Plewiska – Piła Krzewina. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w Tarnowie Podgórnym 18.11.2015 r. w Urzędzie Gminy. Wziął w nim udział Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała.

Strony