Powiat Poznański

Nagrody sportowe Starosty - można wnioskować

Powiat Poznański ogłasza przyjmowanie wniosków o przyznanie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Wnioskować mogą zarządy klubów i stowarzyszeń sportowych, szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych, mających siedzibę na terenie Powiatu Poznańskiego. Termin: od dnia 21 października 2015 do dnia 16 listopada 2015 r.

Zeuski 2015 - relacja

Pierwszego dnia dwudniowej ze względu na liczbę dzieci Olimpiady Przedszkolaków Gminy Dopiewo „Zeuski” w szranki rywalizacji fair play stanęło 7 drużyn. Wszyscy otrzymali medale, dyplomy i kosze z upominkami, ale puchar był jeden i 22.10.2015 r. trafił on do jednej z dwóch grup przedszkolaków ze Skórzewa. Zawody odbywały się przy pełnych trybunach, w obecności GOSiRKA, DOP i EWO. Oczekując na wyniki uczestnicy mogli podziwiać grupę akrobatyczną „Z głowami w chmurach”.

Wojewoda i Poseł odwiedzili Wójta

Waldy Dzikowski, Poseł na Sejm RP i Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski odwiedzili dziś Gminę Dopiewo. Razem z Wójtem - Adrianem Napierałą wybrali się m.in. na plac budowy nowego Gimnazjum w Dopiewie.
Wodna w Dopiewcu

Zmiana organizacji ruchu w Dopiewcu

Urząd Gminy Dopiewo informuje, że w dniach 21-24.10.2015 r. w Dopiewcu mogą występować okresowe utrudnienia w ruchu kołowym w rejonie ulic Wodnej i Leśnej, Środkowej i Kolejowej w związku z układaniem masy bitumicznej na ul. Wodnej, skrzyżowaniu Wodnej i Leśnej oraz skrzyżowaniu Wodnej, Środkowej i Kolejowej. Za utrudnienia przepraszamy. Proponujemy objazdy.
Zapal Znicz Pamięci 2015

Młodzież też pamięta

Młodzież pamięta o zagładzie polskich elit na leśnym obszarze koło miejscowości Zakrzewo Od kilku lat z inicjatywy nauczyciela historii Tomasza Woźniaka ze Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie na terenie gminy Dopiewo akcja Instytutu Pamięci Narodowej i Radia Merkury „Zapal znicz pamięci” jest szczególnie widoczna. Dzieci z placówek oświatowych porządkują groby i miejsca pamięci na leśnym obszarze koło miejscowości Zakrzewo, a w dniu akcji zapalają znicze w kilku miejscach na terenie całego lasu.

Zapłonął Znicz Pamięci

18 października br. w wielu miejscach Wielkopolski mieszkańcy upamiętnili pomordowanych w 1939 roku Polaków. Po raz siódmy odbyła się akcja „Zapal znicz pamięci”. Już po raz siódmy przywracamy pamięć bohaterów ginących w publicznych egzekucjach, więzieniach, obozach na zachodnich kresach II Rzeczypospolitej za uparte podtrzymywanie polskości, za aktywność społeczną, za patriotyzm.

Nie dla słupów obok domów - spotkanie w sprawie 2x 400 kV

Nowy przebieg linii 2 x 400 kV Poznań Plewiska – Piła Krzewina był tematem spotkania, które odbyło się 15.10.2015 r. w świetlicy szkoły podstawowej w Więckowicach. Udział wzięło około 200 osób, głównie z Gminy Dopiewo i Gminy Tarnowo Podgórne – mieszkańcy i przedstawiciele samorządów. Organizatorami spotkania była grupa społeczników, z Robertem Jankowskim, mieszkańcem sołectwa Więckowice na czele. Łączy ich hasło: „Nie dla słupów obok domów”. Zbierają podpisy pod petycją. Utworzyli forum. Chcą założyć stowarzyszenie.

Dzień Nauczyciela w Gminie Dopiewo

Spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Edukacji Narodowej” odbyło się 14.10.2015 r. w Centrum Rehabilitacyjno Kulturalnym w Konarzewie. Wzięli w nim udział przedstawiciele placówek oświatowych Gminy Dopiewo – dyrektorzy, nauczyciele, którzy otrzymali Nagrodę Wójta lub awans na wyższy stopień zawodowy. Dwojgu uczestnikom wręczono ministerialne Medale Komisji Edukacji Narodowej. Życzenia złożył nauczycielom Adrian Napierała – Wójt Gminy Dopiewo i uczniowie, którzy w końcowej części gali rozdali uczestnikom okolicznościowe listy.

Strony