Gmina Dopiewo uzyskała dofinansowanie na następujące projekty:

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego:


Wielkopolska Odnowa Wsi:​​​​


Fundusz rozwoju Przewozów Autobusowych: