kontakt-soltys


Kadencja: 1995-1999

 1. Kazimierz Borkowski – sołectwo Dąbrówka
 2. Edmund Frąckowiak – sołectwo Dąbrowa
 3. Jacek Michalak - sołectwo Dopiewiec
 4. Michał Maćkowiak - sołectwo Dopiewo - w trakcie trwania kadencji zmiana: nowy sołtys Tadeusz Bartkowiak
 5. Andrzej Kostrzewski – sołectwo Gołuski
 6. Tadeusz Twardowski - sołectwo Konarzewo        
 7. Marian Dziublewski - sołectwo Palędzie  
 8. Wojciech Piaskowski  - sołectwo Skórzewo        
 9. Grzegorz Nyćkowiak - sołectwo Trzcielin
 10. Irena Kowalak – sołectwo Więckowice
 11. Albin Marian Czekalski – sołectwo Zakrzewo                                                               
 • 1 kobieta, 10 mężczyzn

Kadencja: 1999-2003

 1. Teresa Kalinowska – sołectwo Dąbrówka
 2. Edmund Frąckowiak – sołectwo Dąbrowa
 3. Jacek Michalak - sołectwo Dopiewiec
 4. Tadeusz   Bartkowiak - sołectwo Dopiewo
 5. Regina Kostrzewska – sołectwo Gołuski
 6. Paulina Trybuś – Ludwiczak - sołectwo Konarzewo        
 7. Andrzej Baranowski  -  sołectwo Palędzie  
 8. Walenty Moskalik - sołectwo Skórzewo        
 9. Grzegorz Nyćkowiak - sołectwo Trzcielin - w trakcie trwania kadencji zmiana: nowy sołtys Alojzy Sammler
 10. Irena Kowalak – sołectwo Więckowice
 11. Albin Marian Czekalski – sołectwo Zakrzewo                                                               
 • 4 kobiety, 7 mężczyzn

Kadencja: 2003-2007

 1. Teresa Kalinowska – sołectwo Dąbrówka
 2. Edmund Frąckowiak – sołectwo Dąbrowa
 3. Danuta Michalak - sołectwo Dopiewiec
 4. Tadeusz   Bartkowiak - sołectwo Dopiewo
 5. Regina Kostrzewska – sołectwo Gołuski
 6. Paulina Trybuś – Ludwiczak - sołectwo Konarzewo        
 7. Andrzej Baranowski  - sołectwo Palędzie  
 8. Walenty Moskalik - sołectwo Skórzewo        
 9. Alojzy Sammler – sołectwo Trzcielin
 10. Regina Białas – sołectwo Więckowice
 11. Albin Marian Czekalski – sołectwo Zakrzewo                                                               
 • 5 kobiet, 6 mężczyzn

Kadencja: 2007-2011

 1. Teresa Kalinowska – sołectwo Dąbrówka
 2. Edmund Frąckowiak – sołectwo Dąbrowa
 3. Danuta Michalak - sołectwo Dopiewiec
 4. Tadeusz   Bartkowiak - sołectwo Dopiewo
 5. Jerzy Kowiel – sołectwo Gołuski - w trakcie trwania kadencji zmiana: nowy sołtys Andrzej Potrawiak
 6. Paulina Trybuś – Ludwiczak - sołectwo Konarzewo        
 7. Andrzej Baranowski - sołectwo Palędzie  
 8. Walenty Moskalik - sołectwo Skórzewo        
 9. Alojzy Sammler – sołectwo Trzcielin
 10. Maria Sałata – sołectwo Więckowice
 11. Albin Marian Czekalski – sołectwo Zakrzewo                                                               
 • 4 kobiety, 7 mężczyzn

Kadencja: 2011-2015

 1. Barbara Plewińska – sołectwo Dąbrówka
 2. Marek Winkler – sołectwo Dąbrowa - w trakcie trwania kadencji zmiana: nowy sołtys Krzysztof Dorna
 3. Mariola Nowak - sołectwo Dopiewiec
 4. Tadeusz   Bartkowiak - sołectwo Dopiewo
 5. Andrzej Potrawiak - sołectwo Gołuski
 6. Paulina Trybuś – Ludwiczak - sołectwo Konarzewo        
 7. Agnieszka Grześkowiak - sołectwo Palędzie  
 8. Walenty Moskalik - sołectwo Skórzewo        
 9. Alojzy Sammler – sołectwo Trzcielin
 10. Anna Kwaśnik – sołectwo Więckowice
 11. Albin Marian Czekalski – sołectwo Zakrzewo                                                               
 • 5 kobiet, 6 mężczyzn

Kadencja: 2015-2019

 1. Barbara Plewińska – sołectwo Dąbrówka
 2. Krzysztof Dorna – sołectwo Dąbrowa
 3. Mariola Nowak - sołectwo Dopiewiec
 4. Tadeusz   Bartkowiak - sołectwo Dopiewo
 5. Tadeusz Plenzler  - sołectwo Gołuski
 6. Hanka Antkowiak – Janaszak - sołectwo Konarzewo        
 7. Agnieszka Grześkowiak - sołectwo Palędzie  
 8. Walenty Moskalik - sołectwo Skórzewo        
 9. Alojzy Sammler – sołectwo Trzcielin
 10. Anna Kwaśnik – sołectwo Więckowice
 11. Albin Marian Czekalski – sołectwo Zakrzewo                                                               
 • 5 kobiet, 6 mężczyzn

Kadencja: 2019-2024

 1. Barbara Plewińska – sołectwo Dąbrówka
 2. Krzysztof Dorna – sołectwo Dąbrowa
 3. Mariola Nowak - sołectwo Dopiewiec
 4. Tadeusz   Bartkowiak - sołectwo Dopiewo
 5. Tadeusz Plenzler - sołectwo Gołuski
 6. Hanka Antkowiak – Janaszak - sołectwo Konarzewo        
 7. Agnieszka Grześkowiak - sołectwo Palędzie  
 8. Walenty Moskalik - sołectwo Skórzewo        
 9. Alojzy Sammler – sołectwo Trzcielin
 10. Anna Kwaśnik – sołectwo Więckowice
 11. Albin Marian Czekalski – sołectwo Zakrzewo                                                               
 • 5 kobiet, 6 mężczyzn

Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy występująca na obszarach wiejskich. Zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa. Na terenie gminy Dopiewo mamy 11 sołectw i 20 miejscowości.


Sołectwa Gminy Dopiewo