Sprawdź pozostałe oferty pracy

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zatrudni osobę na stanowisko OPIEKUN

I. Wymagania

a. Wymagania podstawowe:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) wykształcenie minimum średnie,

c) nieposzlakowana opinia,

d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku,

 

b. Wymagania dodatkowe:

a) posiadanie prawa jazdy kat.B

b) Książeczka sanitarno –epidemiologiczna

c) obowiązkowość, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Całodobowa opieka nad mieszkańcami  Domu Pomocy Społecznej obejmująca m.in.:

- zmianę bielizny pościelowej, osobistej, ścielenie łóżek;

- dbanie o estetyczny wygląd mieszkańca, jego higienę osobistą, codzienną toaletę, kąpiele i inne niezbędne zabiegi;

- pomoc w przemieszczaniu się do toalety, wymianę pieluchomajtek i innych środków pomocniczych;

- przygotowanie posiłków, dopajanie, karmienie mieszkańców wymagających pomocy; -pomoc w przemieszczaniu się, w korzystaniu z urządzeń rehabilitacyjnych;

-prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym raportów opiekunów i kart odzieżowych. Znakowania odzieży.  

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę na czas określony (docelowo umowa na czas nieokreślony) Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1/1) Równoważny system czasu pracy do 12 godzin

 

IV. Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny,

2/ cv,

3/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje, 4/ podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.) (druk dostępny pod adresem www.dpslisowki.powiat.poznan.pl/bip  zakładka oferty pracy  klauzula informacyjna kandydat)

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny, kopie świadectw szklonych, dyplomów, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie zawodowe) wraz z podpisaną klauzulą informacyjną na adres mailowy : sekretariat@dpslisowki.powiat.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres DPS w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Dopiewo

Dodatkowe informacje w dziale kadr pod numerem telefonu: 61 8148-049.

Proszę umieścić w CV klauzulę dot. przetwarzania danych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zgodnie

z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są do dnia 27.11.2022r. (decyduje data stempla pocztowego).

Dom Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dane do rekrutacji: 618148-049, sekretariat@dpslisowki.powiat.poznan.pl, http://dpslisowki.powiat.poznan.pl/bip/

 

Pracodawca: 
Dom Pomocy Społecznej
Lokalizacja: 
Lisówki
Data ważności: 
2022-11-30