Sprawdź pozostałe oferty pracy

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zatrudni osobę na stanowisko RECEPCJONISTKA

I. Wymagania

a. Wymagania podstawowe:

a) posiadanie wykształcenia minimum zawodowego;

b) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

b. Wymagania dodatkowe:

a) Książeczka sanitarno –epidemiologiczna;

c) obowiązkowość, odpowiedzialność, komunikatywność;

d) umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy;

e) obsługa kasy fiskalnej;

f) odporność na sytuacje stresowe.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) wykonywanie czynności związanych z bezpośrednią obsługą gości i mieszkańców DPS;

b) nadzór nad bezpieczeństwem mieszkańców- obsługa systemów alarmowych, monitoringu, sygnalizacji pożaru, centrali telefonicznej;

c) wykonywanie czynności porządkowych m.in. sprzątanie pomieszczeń biurowych;

d) prace administracyjno-biurowe;

e) meldowanie i wymeldowanie gości (przygotowanie pokoi hotelowych);

f) naliczanie należności oraz przygotowanie dokumentów sprzedaży usług;

g) dbanie o estetykę otoczenia i wysoki standard obsługi gości i mieszkańców.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę na zastępstwo

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1/1) Równoważny system czasu pracy do 12 godzin

IV. Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny,

2/ cv,

3/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje, 4/ podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.) (druk dostępny pod adresem www.dpslisowki.powiat.poznan.pl/bip  zakładka oferty pracy  klauzula informacyjna kandydat)

Pracodawca: 
Dom Pomocy Społecznej
Lokalizacja: 
Lisówki
Data ważności: 
2022-01-01