Sprawdź pozostałe oferty pracy

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zatrudni osobę na stanowisku Pracownika socjalnego

1. Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

2. Umowa o pracę na zastępstwo

Wymagania obowiązkowe:
1. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

  1. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  2. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
  3. ukończenie studiów wyższych do dnia 31 grudnia 2013 r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. dobra znajomość obsługi komputera,
 1. znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),

Wymagania dodatkowe:

1. Książeczka sanitarno –epidemiologiczna

2. Prawo jazdy kat. B

3. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,

4. Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność,

5. Wysoka kultura osobista i dobra komunikatywność interpersonalna,

6. Umiejętność pracy w zespole oraz indywidualnie,

7. Umiejętność dobrej organizacji pracy,

8. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,

9. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia mieszkańców DPS.

Składanie ofert:
Oferty przyjmowane w okresie od dnia 07.07.2021r. do dnia 31.07.2021r. powinny zawierać:

 • CV (zaopatrzone w klauzulę dot. przetwarzania danych)
 • List motywacyjny
 • Kopie dyplomów
 • Podpisaną klauzulę informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (druk dostępny pod adresem www.dpslisowki.powiat.poznan.pl/bip à zakładka oferty pracy à klauzula informacyjna kandydat)
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie zawodowe

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny, kopie dyplomów, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie zawodowe) na adres mailowy : dpslisowki@powiat.poznan.pl lub pocztą na adres DPS w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Dopiewo

W związku z sytuacją epidemiczną możliwość osobistego dostarczenia dokumentów tylko po ustaleniu z działem kadr . Dodatkowe informacje w dziale kadr pod numerem telefonu: 61 8148-049.

Pracodawca: 
Dom Pomocy Społecznej
Lokalizacja: 
Lisówki
Data ważności: 
2021-07-31