Powrót do wykazu wszystkich lokalizacji

Obiekt: ogólnodostępny

Pomnik upamiętniający więźniów i jeńców obozu pracy w Gołuskach. Niedaleko lasu, na skraju którego Gmina Dopiewo ustawiła głaz znajdował się w okresie II wojny światowej obóz pracy, w którym w latach 1941 - 1943 przebywali jeńcy brytyjscy, francuscy i rosyjscy, a potem więźniowie narodowości żydowskiej. Obok głazu stoi tablica informująca w 6 językach (polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim, hebrajskim i niemieckim) o miejscu pamięci.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej miało miejsce 14 listopada 2014 r.

Symboliczna inauguracja odbyła się z udziałem sołtysa Gołusek - Andrzeja Potrawiaka, Wójt Gminy Dopiewo - Zofii Dobrowolskiej, Wicestarosty Poznańskiego - Tomasza Łubińskiego, Andrieja Jakowlewa - Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu i przedstawicieli religijnych, którzy wcześniej wzięli udział w modlitwie międzyreligijnej.

 

Adres: 
62-070 Gołuski
Kategoria: 
Pomnik