Powrót do wykazu wszystkich lokalizacji

Obiekt: ogólnodostępny

Co roku w Palędziu u zbiegu ulic Pocztowej i Ojca M. Żelazka.przy głazie z tablicą pamiątkową poświęconą misjonarzowi, odbywaja się msze rocznicowe.

O. Marian Żelazek SVD urodził się w 1918 r.i osiem lat życia spędził w Palędziu. Zmarł w 2006 r. w Purii w Indiach. W 1948 r., uzyskał święcenia kapłańskie. Po studiach w Rzymie, od 1950 r. był misjonarzem katolickim. Za działalność na rzecz trędowatych i biednych w 2002 roku uzyskał nominację do Pokojowej Nagrody Nobla.  W 2008 roku, z inicjatywy mieszkańców Palędzia, postawiono obelisk na którym wyryto myśl, która przyświecała Jego życiu i działalności:

 

Adres: 
62-070 Palędzie, ul. O.M. Żelazka
Kategoria: 
Pomnik