Powrót do wykazu wszystkich lokalizacji

Pamiątkową tablicę, informującą o dawnych właścicielach dóbr w Dąbrówce - rodzinie von Tempelhoff, odsłonieto 17 października 2017 r. w przypałacowym parku.  Wyeksponowano ją na głazie obok ruin neogotyckiej kaplicy, w której znajduje się grobowiec. Spoczywa w nim kilkoro przedstawicieli rodu Tempelhoffów.

Obecnie pałac Tempelhoffów należy do Gminy Dopiewo, funkcjonuje w nim Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka, prowadzona przez Stowarzyszenie „Dla Przyszłości”. Z kolei właścicielem zabytkowego parku jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Dąbrówka.

Rodzina Tempelhoffów stała się właścicielem Dąbrówki w latach 30. XIX w. Znajdowały się one w jej posiadaniu do końca II wojny światowej - 1945 r. Pierwszym Tempelhoffem w Dąbrówce był syn pruskiego generała, prawnik - Karol Edward Tempelhoff. W latach 80. XIX w wybudował on dwór. Były to czasy, kiedy otwarto linię kolejową Poznań - Berlin, przebiegającą przez Dąbrówkę. Oficjalna jej inauguracja miała miejsce w 1870 r. Kilka lat później wybudowano dworzec kolejowy (dzisiejsza stacja w Palędziu). Także jego następcy wnieśli znaczący wkład w rozwój lokalny. Syn Edwarda Fryderyka Tempelhoff i Luizy Heleny Dziembowskiej - Kurt Tempelhoff , wraz z rodziną Czartoryskich z Konarzewa, finansował  budowę kościoła parafialnego w Skórzewie.

Uroczystość odsłonięcia tablicy zaszczycili swoją obecnością potomkowie właścicieli dóbr Georg i Erika von Tempelhoff. Uczestnicy uroczystości posadzili dąb przyjaźni, w miejscu wspólnej historii Polaków i Niemców.

Adres: 
62-070 Dąbrówka, ul. Parkowa 1
Kategoria: 
Pomnik