Powrót do wykazu wszystkich lokalizacji

Teren: ogólnodostępny

Makieta plenerowa grodu stanęła w sąsiedztwie ul. Malinowej, obok szkoły podstawowej i filii gminnej biblioteki. Jej odsłonięcie, inauguracja książki i projekcja filmu pod tym samym tytułem „Gród w Dąbrówce wart poznania” nastąpiło 29 listopada 2019 r.

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o istnieniu w IX - X w. Dąbrówce grodu słowiańskiego, którego czasy świetności przypadały na lata, poprzedzające budowę grodu w Poznaniu przez Piastów. Badania archeologiczne z lat 2016 – 2019 potwierdziły wiek i wielkość grodu, a także jego wyjątkowe znaczenie w sieci grodów plemiennych, leżących na zachód od Warty. Kres miały przynieść pochodnie Piastów, którzy tworzyli zręby państwowości i rozpoczynali ekspansję.

 

Adres: 
62-070 Dąbrówka, ul. Malinowa 41
Kategoria: 
Pomnik