Powrót do wykazu wszystkich lokalizacji

Pałac w Więckowicach w pierwotnym kształcie, jako podpiwniczony dwór, powstał pod koniec XVIII wieku, dla ówczesnych włascicieli Bielińskich. Od połowy XIX wieku pozostawał w rękach rodziny Brezów, która nadała budowli obecny kształt i charakter, m.in. dobudowując w 1892 roku kaplicę pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Przedziwnej, w której do dziś odbywają się nabożeństwa. W kaplicy znajdują się dwie tablice pamiątkowe, dotyczące przedstawicieli rodziny Brezów: Stanisława Brezy h. własnego, syna Józefa (1796-1877) i Konstancji Wiktorii Mycielskiej (1807-1874).

Wokół pałacu rozciąga się kilkuhektarowy założony przez Mariana Czapskiego malowniczy park, który objęty jest ochroną zieleni parkowej o charakterze zabytkowym.

Teren prywatny za zgodą właściciela znajdująca się w budynku kaplica jest udostępniona mieszkańcom sołectwa Więckowice i Parafii pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie do odprawiania nabożeństw.

Adres: 
62-070 Więckowice, ul. Parkowa
Kategoria: 
Park