Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.  Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania. Jest na to sposób, przeczytaj.

Dotacje na zmianę systemu ogrzewania

Powiat poznański od 2 stycznia 2023 roku rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowywanie likwidacji użytkowanych przez mieszkańców urządzeń grzewczych opalanych węglem lub drewnem oraz zamianę ich na proekologiczne systemy ogrzewania. Znacząco uproszczono procedury, zredukowano ilość wymaganych dokumentów oraz istotnie zwiększono kwoty dofinansowania.

Dotacja na programy planistyczne

Gmina Dopiewo pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansowania na opracowanie dokumentów planistycznych i strategicznych.
dym z komina

Ryzyko przekroczenie pyłu PM10 w powietrzu

Państwowy Monitoring Środowiska na podstawie monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o ryzyku wystąpienie przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
Logo Metropolii Poznań

Zapisz się na warsztaty z adaptacji do zmian klimatu: 12 maja

Zapraszamy mieszkańców Gminy Dopiewo, którym nieobojętne są zmiany klimatyczne i możliwości przystosowania się do nich, na warsztaty konsultacyjne, dotyczące „Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Metropolii Poznań”, który przygotował Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Metropolią Poznańską. 
Nabór uzupełniający rozpoczął się 19 kwietnia

Nabór przedłużony: ostatnie kolektory słoneczne w Eko-energii

Przedłużony został nabór uczestników projektu „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki”, którzy zainteresowani są instalacją kolektorów słonecznych. Potrwa on do 10 maja 2021 r., do godziny 17:00. Zarządzenie Wójta Gminy Dopiewo nr 301, w sprawie tego naboru - zmieniające zarządzenie nr 295 - ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dopiewo 30.04.2021 r.

Strony