Przejdź do treści
OPS Dopiewo

21 listopada to doskonała okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy na co dzień okazują wielkie serce i poświęcają się pracy na rzecz drugiego człowieka.

Pracownik socjalny pomaga - podaje pomocną dłoń wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują: niesamodzielnym – społecznie, ekonomicznie, zdrowotnie, wykluczonym z głównego nurtu życia społecznego z różnych powodów. Pomaga ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej, uzależnionym np. od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzinom, wykorzystywanym, borykającym się z trudną sytuacją rodzinną. Rozpoznaje problemy społeczne i środowiskowe i pomaga je rozwiązywać. Pracuje w terenie, czasem z narażeniem zdrowia i życia podejmując walkę z trudnościami społecznymi. Ale również uczestniczy w wypłacaniu zasiłków i świadczeń potrzebującym i uprawnionym.

Gminną jednostką, zatrudniającą pracowników socjalnych jest Ośrodek PoMOCy Społecznej w Dopiewie. Całemu zespołowi składającemu się w większości z Pań  - 24 pracowników, w tym dwóch Panów - życzymy dobrego rozumienia ludzkich problemów, skutecznej ich identyfikacji, bezpieczeństwa podczas pracy w terenie, sukcesów terapeutycznych i nie słabnącej MOCY w niesieniu pomocy.

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Beata Spychała


Beata Spychała