Przejdź do treści
Herb Gmina Dopiewo

Gmina Dopiewo rozpoczęła konsultacje Programu współpracy na 2024 rok Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZARZĄDZENIE

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak