Przejdź do treści
uczestnicy spaceru po Więckowicach

Ponad 50 mieszkańców wzięło udział w "Spacerze po Więckowicach". Przewodniczką grupy była Małgorzata Rogal–Dropińska.

Spacer rozpoczął się od skrzyżowania przy ul. Jeziornej i Krótkiej, dalej prowadził ul.Jeziorną do parku przy dworze Brezów, w którym na uczestników czekały specjalnie na tę okazję przygotowane gry planszowe czy zabawy historyczne. Następnie zwiedzano kaplicę znajdującą się w ruinach dworu oraz pozostałości dawnego folwarku w Więckowicach, przypominając ich funkcje.

Uczestnikom omówiono karty historyczne związane z miejscowością m.in.:  historię polskiej drogi do Niepodległości przez pryzmat dziejów dworu w Więckowicach czy przebieg traktu bukowskiego. Mimo zainteresowania, nie udało się omówić wszystkich tematów, ze względu na obszerną historię miejscowości. 

Spacer został zorganizowany w ramach Inicjatywy Oddolnej realizowana ze środków budżetowych Gminy Dopiewo przeznaczonych na aktywizację społeczności lokalnej. Program koordynowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie.

Anna Kwaśnik

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Rafał Król