Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje, że w związku z planowanymi naprawami nawierzchni w m. Dąbrówka i Palędzie, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pojazdów do środy 24.05.2023 roku.

W trakcie prac zapewnione będzie ręczne sterowanie ruchem, a kluczowe działania wykonawca będzie starał się realizować poza szczytem komunikacyjnym tj. w godzinach 9 – 15. 

ZDP w Poznaniu