Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji odnośnie zawiadomienia o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dopiewie na działkach: nr 168, 169, 202/21, 202/20 w ul. Chabrowej.

Mieszkańcy części ulicy Chabrowej (dz. nr 202/20) stanowiącej własność Gminy Dopiewo (od ul. Ks. Alfonsa Majcherka) mogą zgłaszać chęć przyłączenia się do sieci.

Szczegóły dotyczące umowy oraz technicznego odbioru możecie Państwo uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o., mieszczącym się przy ulicy Wyzwolenia 15, w Dopiewie tel. 61 814 82 31.