Zakład Usług Komunalnych Sp.  z o. o. w Dopiewie informuje o wymianie wodomierzy głównych na terenie gminy Dopiewo.

Wymiana wodomierza jest bezpłatna i przeprowadzana przez upoważnionych pracowników.

Prosimy o udostępnianie miejsca w których jest zamontowany wodomierz oraz odstawienie przedmiotów znajdujących się przy wodomierzu w celu przeprowadzenia sprawnej wymiany.