Projekt pn. „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” współfinansowany jest  w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu: od 01.06.2021 r. do 31.12.2022 r.

 

Głównym celem projektu: jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Komorniki i Dopiewo poprzez montaż na obiektach/budynkach mieszkalnych lub gruncie nowoczesnych instalacji OZE.

Realizacja projektu wpłynie korzystnie na jakość środowiska naturalnego, przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń, co wpłynie na poprawę jakości powietrza, a w dłuższej perspektywie przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców, ich stanu zdrowia, a także ograniczy występowanie efektu cieplarnianego.

 

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 116 szt.;
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 357 szt.;

 

Wartość projektu: 10 348 749,84 PLN

Wydatki kwalifikowane: 9 504 440,00 PLN

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 8 078 774,00PLN

Nr Projektu: RPWP.03.01.01-30-0122/17

W mediach o projekcie:

https://dopiewo.pl/aktualnosci/2022-05-05/eko-energia-umowa-podpisana https://dopiewo.pl/aktualnosci/2021-02-19/reaktywacja-eko-projektu
https://dopiewo.pl/aktualnosci/2021-04-01/wkrotce-nabor-uzupelniajacy-eko-energii