Zachęcamy do wypełnienia ankiety, której celem jest zebranie opinii na temat lokalnych potrzeb mieszkańców Gminy Dopiewo, zjawisk społecznych, a także konkretnych działań, które wg. mieszkańców powinny zostać zrealizowane w terenie Gminy.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a wypełnione przez Państwa ankiety nie będą publicznie udostępniane. Wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień statystycznych (np. wykresów i tabel).

Aby badanie było maksymalnie wartościowe i spełniające wymogi badań społecznych, zależy nam na jak największym udziale liczby mieszkańców gminy w badaniu. Wnioski z ankiet pozwolą sformułować adekwatną propozycję zmian.

Ankietę należy wypełnić do 24 marca 2023 roku.

ANKIETA [Kliknij tutaj]

Badanie przeprowadza Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie z siedzibą przy ul. Konarzewskiej 12.

MJ

Data wydarzenia: 
2023-03-24 00:00