Zarząd Spółki Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2022, które odbędzie się w dniu 29 marca 2023 r. o godz. 18.00 w Domu Strażaka ul. Szkolna 21 w Dopiewie.

  • Zebranie Grupy nr III odbędzie się 22 marca 2023 r. o godz. 18.00 w Szkole w Więckowicach.
  • Zebranie Grupy nr I i II odbędzie się 21 marca 2023 r. o godz. 18.00 w Domu Strażaka ul. Szkolna 21 w Dopiewie.

 

Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie
62-070 Dopiewo, ul. Łąkowa 1a

tel.: 61 8 942 735  
email: biuro@swdopiewo.pl

 

 

 

Data wydarzenia: 
2023-03-29 18:00
Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu - Dopiewo