W poniedziałek 13.03.2023 roku podczas wizyty kanonicznej poświęcono krzyż, który po budowie ronda wrócił na swoje miejsce.

W Parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce odbyła się wizyta kanoniczna ks. bp. Zdzisława Fortuniaka. W ramach wizyty poświęcony został nowy krzyż, który został zamontowany przy nowym rondzie łączącym miejscowości Dąbrówka, Zakrzewo, Dąbrowa i Skórzewo. Krzyż wrócił na swoje miejsce po ponad 6 miesięcznej przerwie związanej z budową ronda. Pierwowzór obecnego metalowego krzyża, krzyż drewniany został w tym miejscu posadowiony po wojnie. 

W uroczystości udział wzięli: Ks. Biskup Zdzisław Fortuniak, Ks. Karol Górawski - dziekan i proboszcz parafii w Dąbrówce, Leszek Nowaczyk - Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo, Barbara Plewińska - Sołtyska Dąbrówki, Marian Albin Czekalski - Sołtys Zakrzewa, Marek Palacz - Prezes RSP Dąbrówka oraz przedstawiciele mieszkańców ze wszystkich osiedli Dąbrówki.

Darczyńcą i wykonawcą krzyża jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna DĄBRÓWKA.

MJ