Rada Gminy informuje, że w dniu 6 lutego 2023 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gołuski, dla działek o nr ewid. 18/33 i 19/28.
  3. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gołuski, dla działek o nr ewid. 237, 239, 244, 245, 247.
  4. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Konarzewo, dla działek o nr ewid. 633/1-633/13 oraz 635/1-635/26.
  5. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, dla działek o nr ewid. 508/22, 508/19, 508/20, 508/16, 509/3.
  6.  Przedstawienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Skórzewskiej, Stawnej i Poznańskiej.
Data wydarzenia: 
2023-02-06 15:00
Herb Gminy Dopiewo