Szanowni Państwo, Rodzice najmłodszych mieszkańców Gminy Dopiewo

Jak co roku, zbliża się termin rekrutacji do 12 publicznych przedszkoli na terenie naszej Gminy. Zgodnie z harmonogramem od 1 marca placówki rozpoczną przyjmowanie wniosków o przyjęcie do danego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacji. Zakłada on dwa etapy naboru, w których najpierw brane są pod uwagę kryteria ustawowe, a w następnej kolejności kryteria sformułowane przez Gminę jako organ prowadzący placówki oświatowe. Szczegółowe informacje dotyczące procedur oraz postępowania rekrutacyjnego, harmonogramu czy kryteriów w poszczególnych etapach naboru znajdą Państwo w załączonych materiałach.

Co roku staramy się, aby oferta Gminy wyczerpywała zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną, a wszyscy chętni rodzice znajdowali w przedszkolach miejsce dla swoich dzieci. I tak się do tej pory działo. W publicznych placówkach tj. przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie szkół pod opieką wykwalifikowanych wychowawczyń i wychowawców rozwija swoje umiejętności i bezpiecznie spędza czas ponad 1900 dzieci. Mamy nadzieję, że nie inaczej będzie również po naborze 2023 r.  

PDF icon zasady_rekrutacji.pdf

PDF icon zarzadzenie_wojta.pdf

Z. Mamys

Przedszkole Skórzewo