Opis konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja koncepcji projektu budowy ulic Lazurowej, Szafirowej, Krańcowej w Dąbrowie.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii dotyczących projektu.

Uwagi i sugestie Urząd Gminy Dopiewo przekaże do projektanta, po ich przeanalizowaniu zostanie opracowana i zamieszczona na stronie www.dopiewo.pl ostateczna wersja projektu (planu sytuacyjnego).

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani projektowaną inwestycją.

Jak można wziąć udział:

Składanie uwag i sugestii w terminie do 13.02.2023 r.

PDF icon rys.2_plan_sytuacyjny

Konsultacje drogowe