Inwestycja obejmująca budowę ulic: Bratniej i Słonecznej w Skórzewie, została wykonana już w ponad 50%. Zakończenie prac, planowane jest na maj 2023 roku.

Zakres obejmuje:

  • budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,50 m,
  • budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2,00 m,
  • indywidualne zjazdy do posesji,
  • liniowe progi zwalniające w ul. Słonecznej oraz w ul. Bratniej,
  • odwodnienie ulic poprzez budowę kanalizacji deszczowej,
  • montaż nowego oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawcą inwestycji jest PERFECTA Robert Gąsiorek Sp. z o.o.

Koszt całkowity zadania to 3 379 648, 74 zł. Gmina Dopiewo na realizację zadanie pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 682 290,62 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

MJ fot. AR

Państwowy Fundusz Celowy - belka z flagą i godłem Polski