W dniu 18.01.2023 r. Gmina Dopiewo zawarła umowę o dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2023 w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

  • Wartość dofinansowania szacuje się na 448 027,50 zł.
  • Wartość zadania: 513 738,20 zł.
  • Przyznana kwota środków: 448 027,50 zł.

Zadanie polega na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach wewnątrzgminnych:

  • 796 Palędzie/Dworzec Kolejowy – Zakrzewo – Dąbrowa. Linia 796 jest uzupełnieniem linii ZTM nr 729 oferując mieszkańcom dodatkową możliwość dotarcia do szkół oraz Dworca Kolejowego w Palędziu.
  • 797 Dopiewo/Dworzec Kolejowy – Skórzewo/Malwowa. Linia 797 jest uzupełnieniem kursów linii nr 729, zapewniając pasażerom dodatkowe połączenia z Dopiewa do Skórzewa oraz pośredni kurs do Poznania (z przesiadką w Skórzewie na autobus linii nr 177).
  • 798 Skórzewo/Malwowa – Skórzewo/Wiosenna. Linia 798 jest ofertą połączenia komunikacyjnego dla mieszkańców Skórzewa w okolicy ul. Batorowskiej w kierunku ul. Malwowej, gdzie można przesiąść się na linie: 177, 727, 729, 797.

Logotypy Państwowy Fundusz Celowy