Wójt Gminy Dopiewo spotkał się z przedstawicielami Studia Vector S.A. prezesem Tadeuszem Brachem, wieloletnim zarządcą nieruchomości i wykładowcą akademickim oraz wiceprezesem dr. hab. Bartoszem Grucza, kierownikiem Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Studio Vector przygotowuje platformę AIBS, której celem jest optymalizacja procesu zarządzania nieruchomościami, dzięki któremu będziemy mogli dokonywać szczegółowej inwentaryzacji budynków podlegających dopiewskiemu samorządowi oraz za pomocą specjalnych czujników racjonalizować zużycie m.in. wody i energii.

Obecnie programem objęte są budynki wszystkich szkół i publicznych przedszkoli oraz obiekty Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

ZM fot. MJ