W tym roku Dąbrowa zyska świetlicę. Będzie ona miejscem spotkań i aktywności mieszkańców, zwłaszcza takich grup, jak kluby, rada sołecka, koło gospodyń wiejskich.

W świetlicy znajdować się będą: sala spotkań, szatnie, toalety, hol, kuchnia, magazyn, pomieszczenie gospodarcze oraz kotłownia. Powierzchnia użytkowa obiektu to ok. 201 m2. 

Będzie to obiekt parterowy, przystosowany do swobodnego korzystania przez osoby niepełnosprawne poprzez wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu i bezprogowe wejście. Bryła powstała na planie litery T, z dachem wielospadowym (dwa dwuspadowe dachy przecinające się). Zgodnie z wydaną uchwałą w sprawie miejscowego planu, projektowany budynek usytuowano od strony południowo zachodniej za nieprzekraczalną linią zabudowy w odległości ok 13,0 m od frontowej granicy działki. 

Zagospodarowany zostanie również teren wokół świetlicy

Koszt inwestycji przy ul. Tęczowej wynosi ponad 2 mln. zł i jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (980 tys. zł ). Wykonawcą jest Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak z Trzemeszna. Zakończenie budowy planowane jest na sierpień 2023 roku.

MJ fot. MJ