Powiat poznański od 2 stycznia 2023 roku rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowywanie likwidacji użytkowanych przez mieszkańców urządzeń grzewczych opalanych węglem lub drewnem oraz zamianę ich na proekologiczne systemy ogrzewania. Znacząco uproszczono procedury, zredukowano ilość wymaganych dokumentów oraz istotnie zwiększono kwoty dofinansowania.
O szczegółach programu informujemy TUTAJ.

MP
graf. Powiat Poznański