Na 36 miejscu w Polsce i szóstym w Wielkopolsce uplasowała się Gmina Dopiewo w rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina Dobra do Życia”.

Wyniki cyklicznego rankingu przygotowywanego przez zespół prof. dra hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk zostały ogłoszone 2 grudnia. Jak wyjaśniał podczas uroczystej gali prof. Śleszyński ranking ujmuje i łączy te wskaźniki, których wartość wypracowuje człowiek z tymi, które są stałe i niezależne od jego działań.    

W rankingu wzięły udział wszystkie polskie gminy, a jest ich 2477. Laureatów wyłoniono na podstawie analizy 63 wskaźników, które pogrupowano według 10 obszarów aktywności człowieka i zagospodarowania przestrzennego (środowisko naturalne, rozwój demograficzny, rozwój społeczno-ekonomiczny, rynek pracy, warunki mieszkaniowe, infrastruktura osadnicza i ład przestrzenny, zdrowie i bezpieczeństwo, dostępność i jakość usług, dziedzictwo, kultura i rekreacja oraz spójność i aktywność społeczna). Analizowano m.in. takie wskaźniki, jak poziom edukacji, dochody własne gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, infrastruktura kulturalna, przeciętne wynagrodzenie czy walory estetyczne krajobrazu. Im większa wartość każdego wskaźnika dla danej gminy, tym wyższy jej wynik ostateczny i w konsekwencji wyższe miejsce w rankingu.  W tej edycji dodano jeszcze jeden ważny wskaźnik, na który składało się 17 wskaźników cząstkowych, a dotyczył on obszarów funkcjonowania rodziny i miał za zadanie zbadać satysfakcję rodzin żyjących w gminach.

Ostatecznie wyniki rankingu zostały ogłoszone w pięciu kategoriach, a mianowicie: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu ziemskiego, gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców oraz gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców. Nasza Gmina wysoko punktowała w kategorii stref podmiejskich miast na prawach powiatu.

PDF icon ranking.pdfZbigniew Mamys
fot. arch. UG