Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji projektu budowy ul. Leśnej w Zakrzewie, odcinek od ul. Niezłomnych do Gajowej oraz ul. Gajowej w Zakrzewie odcinek od ul. Leśnej do ul. Długiej.

PDF icon rys_nr_2_ark_1_plan_sytuacyjny_zakrzewo_30.11.2022.pdf

PDF icon rys_nr_2_ark_2_plan_sytuacyjny_zakrzewo_30.11.2022.pdf

PDF icon rys_nr_2_ark_3_plan_sytuacyjny_zakrzewo_30.11.2022.pdf

PDF icon rys_nr_2_ark_4_plan_sytuacyjny_zakrzewo_30.11.2022.pdf

Opis konsultacji:

  • Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja koncepcji projektu budowy ul. Leśnej w Zakrzewie, odcinek od ul. Niezłomnych do Gajowej oraz ul. Gajowej w Zakrzewie odcinek od ul. Leśnej do ul. Długiej..
  • Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii.
  • Uwagi i sugestie Urząd Gminy Dopiewo przekaże do projektanta.

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani projektowaną inwestycją.

Jak można wziąć udział:

  • Składanie uwag i sugestii w terminie do 30.12.2022 r.
  • na adres mailowy miroslaw.stempniak@dopiewo.pl
  • w wersji papierowej w biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c.

Kontakt:

Mirosław Stempniak

Referat Inwestycji

Konsultacje drogowe