Kolejne już publiczno - prywatne przedszkole zostało uruchomione w Gminie Dopiewo. Przedszkole zlokalizowane jest na skrzyżowaniu ulic Batorowskiej i Przedszkolnej w miejscowości Dąbrowa. „Łamigówka”, bo tak nazywa się przedszkole zostało oficjalnie otwarte 2 grudnia 2022. Przedszkole jest zaprojektowane na 120 dzieci, obecnie edukuje się w nim 104 przedszkolaków. „Łamigówka” jest jedyną placówką w Gminie Dopiewo, w której dzieci uczą się języka włoskiego.

Jest to przedszkole o profilu matematyczno - przyrodniczym. z dodatkowym językiem angielskim i włoskim. Nowoczesny budynek, posiada dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną i administracyjną oraz oferuje użytkownikom nowoczesne wyposażenie i zaplecze edukacyjne.

Podczas uroczystego otwarcia, w którym uczestniczył Wójt Gminy Dopiewo dr Paweł Przepióra, zastępca Wójta Paweł Jazy, przedstawiciel kuratorium oświaty w Poznaniu, Komendant Komisariatu Policji w Dopiewie, Ojciec Michał ze skórzewskiej Parafii, dyrektor GBPICK, dyrektorzy placówek oświatowych ze Skórzewa, inwestor i właścicielka obiektu - została przecięta wstęga i zaprezentowany został około-świąteczny występ artystyczny, wykonany przez łamigówkowych przedszkolaków. We wszystkich przedszkolach publicznych w Gminie Dopiewo miejsce znalazło 1901 dzieci.